Zwiastun – „CZARODZIEJSKA LAMPA BENJAMINA”

LĘKI dziecięce 

Istnieje zależność pomiędzy wiekiem dziecka, a wystąpieniem, czy też nasileniem się u niego trudności emocjonalnych, w tym także lęków rozwojowych.

 

Zależność ta ma związek z rozwojem układu nerwowego, który przez pierwszych 16 lat życia rozwija się bardzo intensywnie. Doskonalenie się układu nerwowego, nie pozostaje bez znaczenia dla rozwoju psychicznego i emocjonalnego dziecka. Znajduje za to swoje odzwierciedlenie w zachowaniu (które obserwujemy) i  szeroko pojętym odczuwaniu  (którego doświadcza dziecko, podczas gdy my możemy je tylko wspierać w tych trudnych niekiedy momentach).

Zwykle po okresie równowagi, następuje okres buntu i niezrozumienia emocji. Wtedy też mogą pojawić się u dziecka (bądź nasilić) lęki rozwojowe. Do takich należy między innymi lęk przed ciemnością, z którym mierzą się 3, 4 i 5-latki.

Jemu to właśnie będzie poświęcona następna bajka.  CZARODZIEJSKA LAMPA BENJAMINA – już jutro na blogu. 

Dodaj komentarz